Język:

Praktyka


OSOBY
Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawniczych na rzecz Klientów indywidualnych w następującym zakresie:
sprawy karne i wykroczeniowe: sprawy przed sądami, prokuraturą, Policją,
sprawy cywilne i rodzinne: sprawy o roszczenia pieniężne, odszkodowania, zadośćuczynienia, spadki, testamenty, rozwody, alimenty, podział majątku, ustroje majątkowe, macierzyństwo, ojcostwo,
sprawy pracownicze: wynagrodzenia, odszkodowania, regulaminy, odwołania,
emerytury, renty zasiłki: sprawy przed organami emerytalno – rentowymi o ustalenie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i o wysokość świadczeń,
sprawy urzędowe: wnioski, odwołania od decyzji organów administracji, skargi do sądów administracyjnych,
cudzoziemcy: pobyt i praca.

 

FIRMY
Obsługa przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i spółek należy do głównych celów Kancelarii. Usługi prawnicze dedykowane są przede wszystkim firmom ze sfery:
przewozów i spedycji (przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy, odbiorcy) ,
robót budowlanych sfery obrotu prywatnego (inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy),
sprzedaży detalicznej i hurtowej (sprzedawcy, kupujący),
dostaw (dostawcy, odbiorcy),
dzieła (wykonawcy, zamawiający),
usług (zleceniodawcy, zleceniobiorcy),
najmu i dzierżawy (wynajmujący, najemcy, wydzierżawiający, dzierżawcy),
kontraktakcji (producenci rolni, kontraktujący).


Obsługa prawna polega na prowadzeniu na rzecz Klientów spraw przed sądami i organami administracji publicznej, a także na etapie przedprocesowym. Ponadto polega ona na bieżącym doradztwie przedsiębiorcom, w codziennych problemach prawnych firm.
  Charakter prowadzonych spraw:
• roszczenia pieniężne,
• wykonywanie umów,
• odszkodowania,
• sprawy urzędowe.